Wat is virtualisatie?

Virtuele servers

Met virtualisatie worden besturingssystemen en applicaties als het ware losgekoppeld van de fysieke hardware. Dit maakt het mogelijk om meerdere virtuele servers naast elkaar te laten werken op één fysieke server. De virtuele servers kunnen gemakkelijk over de fysieke hardware worden verdeeld. Uitwijk en disaster recovery worden daarmee veel eenvoudiger. Hiermee is een optimale benutting van capaciteit en een hoge beschikbaarheid te realiseren. U heeft dus minder fysieke servers nodig.


Waarom kiezen voor virtualisatie?

Flexibiliteit
In de loop van de jaren is uw organisatie wellicht veranderd of gegroeid. Uw ICT omgeving dus ook. Vaak leidt dit tot een wildgroei aan serverhardware, elk met eigen applicaties en dataopslag. Helaas ook met overcapaciteit die niet doeltreffend kan worden benut. Het beheer en onderhoud van al deze afzonderlijke systemen is dan meestal uiterst moeizaam en kostbaar. De complexiteit van uw ICT-omgeving neemt daardoor onnodig toe en is bovendien niet meer maximaal beschikbaar. De flexibiliteit is daarmee ook verdwenen.Neem eens contact met ons op en ontdek de mogelijkheden.