Netwerkbeheer

Netwerkbeheer essentieel
Netwerkbeheer is essentieel voor iedere organisatie die in meer of mindere mate afhankelijk is van ICT. Het nieuwe werken wint namelijk aan populariteit en verschillende vestigingen werken steeds vaker op één netwerk. Daarnaast zorgt de opkomst van Bring Your Own Device (BYOD) en Internet of Things (IoT) ervoor dat er nieuwe eisen aan netwerken en de bijbehorende de ICT-infrastructuur worden gesteld. Als uw ICT partner op het gebied van netwerkbeheer garandeert Buro Neo dat uw netwerk continu voldoet aan uw eisen en hier ook in de toekomst aan blijft voldoen.

Grenzeloos netwerkbeheer op lokaal niveau

Netwerkkwaliteit
De kwaliteit van uw netwerk bepaalt voor een groot deel hoe software en data-uitwisseling binnen uw organisatie functioneert. Goed netwerkbeheer zorgt er namelijk voor dat uw netwerk snel en feilloos werkt en is daarmee de smeerolie van een goed functionerende organisatie. Een goed onderhouden netwerk voorkomt immers de frustraties die gepaard gaan met downtime en traagheid. Als het op netwerkbeheer aankomt, denken de ICT-professionals van Buro Neo graag proactief met u mee, zodat uw netwerk aan de eisen blijft voldoen die uw organisatie eraan stelt.

Veilig netwerkbeheer waar u op kunt bouwen

Networksecurity
Wanneer u wilt dat u en uw medewerkers vanaf elke locatie bij uw gegevens kunnen, is het natuurlijk niet de bedoeling dat onbevoegden ook op uw netwerk kunnen komen. Door virtualisatie, centralisatie en een steeds grotere vraag naar redundantie (uit veiligheids- en continuïteitsoogpunt meer dan strikt noodzakelijk) van bijvoorbeeld internetverbindingen veranderen ook de eisen die aan beveiliging gesteld worden.Buro Neo heeft uitgebreide kennis op het gebied van ICT automatisering en de bijbehorende security. Wij zorgen er met behulp van deze kennis voor, dat uw firewall op de meest efficiënte wijze wordt geïnstalleerd.

Meerdere locaties op één netwerk via VPN

VPN Verbinding
Met een Virtual Private Netwerk (VPN) is het mogelijk om verschillende vestigingen binnen één organisatie veilig met elkaar te verbinden. Bij een VPN verbinding wordt er als het ware een ‘tunnel’ opgebouwd tussen de betreffende locaties. Ook wordt de te versturen data versleuteld. Dit zorgt ervoor dat de gegevens die via een VPN verbinding worden uitgewisseld niet toegankelijk zijn voor andere internetgebruikers. Een VPN verbinding is daarmee een goede oplossing wanneer u gegevens (bijvoorbeeld uit een database) toegankelijk wilt maken vanaf verschillende locaties.

Internetverbindingen

Netwerksegmentering
Buro Neo kan binnen uw ICT-infrastructuur alle gewenste internetverbindingen voor u verzorgen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden met betrekking tot een primaire internetverbinding, een aparte verbinding voor VoIP telefonie of een backup voorziening die gebruikt kan worden als uw primaire verbinding niet werkt. Vanzelfsprekend denken wij hierbij mee over de meest geschikte oplossing voor uw bedrijf. Heeft u uw keuze gemaakt, dan kunnen wij het volledige vervolgtraject voor u verzorgen.